Brand Repositioning

Schimbarea tipului de atractie pe care il are o marca cu scopul de a atrage noi segmente de piata; repozitionarea marcii poate sau nu sa includa modificarea produsului.

Changing the appeal of a brand in order for it to attract new market segments; brand repositioning may or may not involve modifying the product.


Articole in care e folosit acest termen