Product Management System

Un sistem care asigura controlul total de marketing al unui linii de produse sau fragmentelor de brand cu persoana care este responsabila cu profitul

a system which ensures that total marketing control of a product line or brand rests with the person who has profit responsibility for it.


Articole in care e folosit acest termen