Receiver

Tinta unui mesaj in procesul de comunicare

the target of a message in the communication process.


Articole in care e folosit acest termen