Trade Selling

Vinzarea produselor la wholesaleri si retaileri in scopul de a le re-vinde.

selling products to wholesalers and retailers for resale purposes.


Articole in care e folosit acest termen