Cold Calling

A da un telefon cu scopul de a vinde, fara o programare anterioara.

Making a sales call on a client without an appointment.


Articole in care e folosit acest termen