Customer Retention

Mentinearea unei baze de date cu clienti, prin stabilirea unor relatii bune cu toti cumparatorii produsului companiei.

Maintaining the existing customer base by establishing good relations with all who buy the company's product


Articole in care e folosit acest termen