Business Portfolio Analysis Matrix

Instrument folosit in analiza afacerii ca mijloc de clasificare a produselor firmei sau a unitatilor sale cu scopuri de planificare strategice. Vezi Boston Consulting Group Portfolio Analysis Matrix (matricea de analiza a portofoilului a grupului de consultanta Boston); General Electric Strategic Business Portfolio Planning Grid (grila de planificare a portofoliului de planificare strategica apartinand lui General Electric).

A tool used in business analysis as a means of classifying a firm's products or business units for strategic planning purposes. See Boston Consulting Group Portfolio Analysis Matrix; General Electric Strategic Business Portfolio Planning Grid.