Concesiune

In domeniul comercial, contract de distributie, forma de cooperare contractuala intre un furnizor si un detailist (parteneri independenti), prin care acesta din urma dobandeste dreptul de a comercializa (revinde) un produs/o linie sau gama  de produse, de a presta servicii etc, folosind facilitatile si alte drepturi autorizate, oferite de furnizor, cu conditia respectarii anumitor obligatii stipulate prin contractul de concesiune - sa dispuna de conditii adecvate, sa respecte metoda comerciala, stocurile minimale, o cota de vanzari, exclusivitate s.a. -, in schimbul platii unei redevente furnizorului. V. franciza. Contract prin care o persoana, numita concedent, transmite pentru o perioada determinata, pe cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numita concesionar (care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa) dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente. Acest contract trebuie realizat, obligatoriu, prin licitatie publica sau prin negociere directa - in ipoteza in care procedura licitatiei nu si-a atins scopul. (Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor).


Articole in care e folosit acest termen