Daily Effective Circulation (DEC)

Numarul brut de oportunitati de expunere pe unitate, pe zi in raport cu o audienta tinta. Reprezinta baza tuturor masuratorilor in ceea ce priveste publicitatea outdoor.

The gross number of exposure opportunities, per unit, per day against a given target audience. Provides basis of all outdoor measurement.