Decline Stage

Stadiul final din ciclul de viata al unui produs (dupa stadiul introductiv, stadiul de crestere si stadiul de matruritate) care se manifesta atunci cand vanzarile scad deoarece necesitatile si dorintele originare ale clientului s-au diminuat sau cand un alt produs inovativ a fost introdus pe piata. Vezi Product Life Cycle (ciclul de viata al produsului); Introductory Stage (stadiul introductiv); Growth Stage (stadiul de crestere); Maturity Stage (stadiul de maturitate).

The final stage of the product life cycle (after introductory stage, growth stage and maturity stage) when sales are dropping because the original need and want have diminished or because another product innovation has been introduced. See Product Life Cycle; Introductory Stage; Growth Stage; Maturity Stage.