Expense Quota

Suma bugetata pentru un agent de vanzari pentru cheltuielile asociate cu realizarea vanzarilor in teritoriu; folosit ca masura de control a costului de catre managerii de vanzari.

The amount budgeted for a salesperson for expenses associated with making sales in a territory; used as a cost control measure by sales managers.