Exploratory Research

Cercetare de birou care este sacrificata in favoarea cercetarii primare intr-un studiu, incluzand cautarea informala de materiale in mediul intern, extern si in surse secundare, interviuri si discutii cu surse informate etc. Vezi Marketing Research (cercetare de marketing); Primary Research (cercetare primara); Secondary Research (cercetare secundara).

Desk research undertaken before primary research is commenced in a marketing research study, including an informal search for material from internal, external and secondary sources, interviews and discussions with informed sources, etc. See Marketing Research; Primary Research; Secondary Research.


Articole in care e folosit acest termen