Mail Order House

Organizatie de retailing care foloseste cataloage mai mult decat forta de vanzari pentru promovarea bunurilor catre consumatori; se mai numeste si Catalogue Retailer.

A retailing organisation which uses catalogues rather than a sales force to promote its goods to customers; also called a Catalogue Retailer.


Articole in care e folosit acest termen