Market Segment Expansion Strategy

Una dintre cele patru tipuri de abordare in segmentarea pietei (impreuna cu strategia de segmentare concentrata, strategia de extindere a liniei de produse si strategia de segmentare diferentiata) aflate la dispozita unei firme in relatie cu segmentul sau segmentele pe care le vizeaza; strategia de extindere a segmentului presupune ca firma sa adreseze un produs la mai multe segmente de piata, deci sa mareasca piata produsului. Vezi Segmentation Strategies; Concentrated Segmentation Strategy; Product Line Expansion Strategy; Differentiated Segmentation Strategy.

One of four possible market segmentation approaches (with concentrated segmentation strategy, product line expansion strategy and differentiated segmentation strategy) available to a firm in relation to the segment or segments it wishes to target; in a market segment expansion approach a firm targets one product to several segments of the market, thus expanding the market for one product. See Segmentation Strategies; Concentrated Segmentation Strategy; Product Line Expansion Strategy; Differentiated Segmentation Strategy.