Non-Cumulative Quantity Discount

Reducere care se face o singura data pentru cumpararea unei anumite cantitati. Vezi Cumulative Quantity Discount.

A one-time reduction in list price for a quantity purchased. See Cumulative Quantity Discount.