Procurement Costs

Costurile implicate in re-aranjarea unui produs de inventar: costurile includ costuri de procesare si transmitere a ordinului cat si costul produsului

the costs involved in reordering an inventory item; the costs include the cost of processing and transmitting the order as well as the cost of the item itelf.