Promotional Pricing

Stabilirea temporara a pretului unor bunuri si servicii la un nivel mai scazut decat cel normal, pentru un efort promotional

the temporary pricing of goods and services at lower than normal levels for a special promotional effort.


Articole in care e folosit acest termen