Short-Run Average Cost

Costul mediu per unitate de productie al unui set sau grup de produse pe termen scurt. Tineti seama ca pe termen lung, costul mediu poate fi mai scazut datorita efectului de experienta. Vezi Average Cost; Long-Run Average Cost.

the average cost per unit of production of a set or group of products in the short term. Note that in the long term, the average cost may be lower due to the effect of experience. See Average Cost; Long-Run Average Cost.