Target Margin on Sales

Profitul dorit la fiecare vanzare, folosit pentru a determina pretul de vanzare in care costul total este cunoscut.

the desired profit on each sale; used to determine the selling price where the average total cost is known.