Valid Objection

Obiectie bine fondata facuta de un potential cumparator in defavoarea unui produs sau serviciu oferit de un agent de vanzari; unele obiectii pot fi demontate, pe cand altele (de genul lipasa banilor sau lipsa necesitatii produsului) nu. Vezi Objections (obiectii); Hidden Objection (obiectii ascunse); Invalid Objection (obiectii nevalide).

A truthful objection raised by a prospective buyer to a good or service offered by a salesperson; some valid objections are answerable, while others (no money, no need for the product) are not. See Objections; Hidden Objection; Invalid Objection.