Vertical Marketing System

Un sistem de distributie organizat, structurat si centralizat in care producatorul si intermediarii (distribuitorii si vanzatorii cu amanuntul) lucreaza impreuna pentru a facilita fluxul de bunuri si servicii de la producator la utilizatorul final. Vezi Conventional Marketing System (sistem conventional de marketing); Administered Vertical Marketing System (sistem vertical administrat de marketing); Contractual Vertical Marketing System (sistem verical contractual de marketing); Corporate Vertical Marketing System (sistem vertical de corporatie de marketing).

An organised, structured and unified distribution channel system in which producer and intermediaries or middlemen (wholesalers and retailers) work closely together to facilitate the smooth flow of goods and services from producer to end-user. See Conventional Marketing System; Administered Vertical Marketing System; Contractual Vertical Marketing System; Corporate Vertical Marketing System.