Channel Captain

Membru al unui canal de marketing care isi asuma leadership-ul pentru a organiza sistemul in vederea inlesnirii inlaturarii conflictelor, atingerii cotelor economice dezirabile si maximizarii impactului pe care il are afacerea. Vezi Marketing Channels.

A member of a marketing channel assuming a leadership role in organising the system in order to lessen conflict, achieve economies of scale and maximise business impact. See Marketing Channels.


Articole in care e folosit acest termen