Correlation Techniques

Tehnici statistice folosite pentru a descoperi relatiile dintre elemente diverse intr-o situatie de marketing.

A range of statistical techniques used to discover relationships between diverse elements in a marketing situation.