Cross Elasticity of Demand

Masura a efectului pe care schimbarea pretului unui produs o va avea asupra cererii unui produs de substitutie sau asupra unui produs complementar. Vezi Elasticity of Demand (elasticitatea cererii).

A measure of the affect a change in the price of one product will have on the demand for a substitute or complementary product. See Elasticity of Demand.