Decision Support System

Orice sistem computerizat de transformare a datelor burte (vanzari, niveluri de vanzare etc) in informatii care pot fi folosite de management in luarea deciziilor.

Any computerised system of changing raw data (sales, stock levels, etc) into information that can be used by management in decision making.


Articole in care e folosit acest termen