Descriptive Label

Eticheta a unui produs care prezinta marimea, greutatea neta, ingredientele, compozitia, valoarea nutritiva etc. Vezi Label (eticheta).

A label on a product which announces the size, net weight, ingredients, composition, nutritional value, etc. See Label.


Articole in care e folosit acest termen