Economic Utility

Abilitatea unui bun sau serviciu de a satisface nevoile si dorintele unui consumator; cele cinci tipuri de utilitate sunt utilitatea de forma, utilitatea de timp, utilitatea de spatiu, utilitatea informationala si utilitatea posesiei.

The ability of a good or service to satisfy a customer's needs or wants; the five kinds of economic utility are form utility, time utility, place utility, information utility and possession utility.


Articole in care e folosit acest termen