Full-Service Research Supplier

Firma de cercetare de marketing care poate sa ofere clientilor servicii complete, incluzand definirea problemei, conceptualizarea, design-ul de cercetare, colectarea de date, analiza, raporate. Vezi Limited-Service Research Supplier.

A marketing research firm which can offer a client a complete range of services, including problem definition or conceptualisation, research design, data collection and analysis, and reporting. See Limited-Service Research Supplier.