Gross impressions

Numarul toatal, fara dubluri, de oameni sau de locuinte pe care ii reprezinta un anumit program mediatic.

Total number of unduplicated people or households represented by a given media schedule.


Articole in care e folosit acest termen