Hoisting the Flag

Abordare in introducerea sau lansarea unui produs nou, folositoare cand costul de lansare este mic; o varianta noua este introdusa pentru a vedea daca este mai populara decat cea care exista deja.

An approach to product introduction or launching, useful when the cost of introducing a new item is low; a new variant is introduced to see if it proves more popular than an existing one.