Observation Method

Metoda de obtinere a datelor de cerecetare prin observarea comportamentului consumatorului; sunt folosite adesea si dispozitive mecanice de monitorizare.

An method of obtaining marketing research data by watching human behaviour; mechanical monitoring devices are also commonly used.