Planned Obsolescence

O tactica prin care producatorul cauta in mod deliberat sa faca versiunile mai usoare de folosit ale produsului sau sa para de nedorit in ochii consumatorilor care le-au achizitionat pentru a extinde piata pentru versiuni viitoare prin imbunatatirea caracteristicilor unei versiuni viitoare sau prin modificarea perceptiei consumatorului al dorintei de propritate a modelelor deja cumparate.

a tactic by which a manufacturer deliberately seeks to make earlier versions of its product appear undesirable in the eyes of consumers who have purchased them in order to expand the market for later versions by improving the characteristics of later versions or by altering consumers' perceptions of the desirability of the models they have already purchased.