Sales Presentation

Discursul persuasiv a unui agent de vanzari sau prezentarea unui produs unui potential client, cu scopul de a face o vanzare

a salesperson's persuasive demonstration or display of a product to a prospective buyer in order to make a sale.


Articole in care e folosit acest termen