Sales-Response Function

O masura a nivelului cel mai probabil de vanzari pe o perioada data la diferite nivele de cheltuieli a oricareia dintre variabilele majore ale amestecului de marketing.

a measure of the likely level of sales in a given period at different levels of expenditure on any of the major marketing mix variables.