Spreadsheet Analysis

Analiza de date folosing un software special pentru a anticipa performanta de maketing, sub un anumit set de circumstante

the analysis of data using special computer software to anticipate marketing performance under a given set of circumstances.


Articole in care e folosit acest termen