Upside Inelasticity

Termen folosit cu referire la sensibilitatea consumatrilor la cresterea pretului unui anumitprodus; inelasticitatea de crestere este un indiciu al faptului ca desi pretul va creste, cererea va ramane constanta. Vezi Upside Elasticity; Downside Elasticity; Downside Inelasticity.

A term used in reference to the sensitivity of consumers to an increase in the price of a particular product; upside inelasticity means that there will be no significant change in demand as prices increase. See Upside Elasticity; Downside Elasticity; Downside Inelasticity.