Advertising Elasticities

Masurarea efectului pe care il au diverse niveluri de advertising asupra altor variabile de marketing; de exemplu, masurarea efectului de nivel inalt de advertising asupra perceptiei pe care o are consumatorul despre pret, sau masurarea efectului nivelului mic de advertising asupra perceptiei pe care o are consumatorul in ceea ce priveste calitatea produsului.

Measurements of the effect on other marketing variables of various levels of advertising expenditure; for example, measurement of the effect of high levels of advertising on consumer perceptions of price, or the measurement of the low levels of advertising on consumer perceptions of product quality.