Area Market Specialist

Un manager de marketing, cu bune cunostinte locale, care este plasat intr-o piata distincta si de cote mari pentru a sustinte efortul de vanzare.

A marketing manager, with good local knowledge, located in a high-volume, distinctive market to support the sales effort.


Articole in care e folosit acest termen