Demarketing

Marketing care are ca scop limitarea cresterii; practicat, de exemplu, de guverne pentru a conserva rezervele naturale sau de companiile care nu pot satisface adecvat necesitatile tuturor potentialilor clienti.

Marketing aimed at limiting growth; pracised, for example, by governments to conserve natural resources, or by companies unable to serve adequately the needs of all potential customers.


Articole in care e folosit acest termen