Dependent Variables

Variabilele intr-un experiment de cercetare care sunt afectate de manipularea unor variabile explicative sau exeperimentale. Vezi Experimental Variables (variabile experimentale).

The variables in a research experiment which are affected by manipulation of the explanatory or experimental variables. See Experimental Variables.