Drop Error

O eroare comisa de o companie care decide sa renunte la o idee de produs nou care, reevaluata ulterior, ar fi fost una de succes daca ar fi fost dezvoltata. Vezi Go Error; New Product Development (dezvoltarea noilor produse).

A mistake made by a company in deciding to abandon a new product idea that, in hindsight, might have been successful if developed. See Go Error; New Product Development


Articole in care e folosit acest termen