Elasticitate incrucisata a cererii

Calcul care permite evidentierea amplorii si sensului variatiei relative a cererii unui produs A in raport cu variatia relativa a pretului altui produs B: Q1A: cererea (exprimata prin cantitatea Q) in perioada 1 ptr. produsul A; Q0A: cererea in perioada 0 pentru produsul A; P1B: pretul in perioada 1 pentru produsul B; P0B: pretul in perioada 0 pentru produsul B. Daca valoarea coeficientului este pozitiva, produsele sunt substituibile (se pot inlocui, intrucat satisfac aceeasi nevoie), iar daca este negativa, produsele sunt complementare (se afla in relatie de asociere). Daca este nula, produsele sunt independente.