Gross Rating Points

Raport care masoara valoarea unui program media in advertising; se calculeaza prin inmultirea razei de actiune cu frecventa. Vezi Frequency; Reach.

A ratio measuring the value of a media schedule in advertising, calculated by multiplying reach by frequency. See Frequency; Reach.


Articole in care e folosit acest termen