Late Majority

Grup mare si conservator al unei comunitati, care adopta cel mai greu, cu exceptia intarziatilor (laggards), un produs nou. Vezi Diffusion of Innovation (difuziunea inovatiei); Early Adopters (adoptantii timpurii); Early Majority (majoritatea timpurie); Innovators (inovatorii); Laggards (intarziatii).

The large, conservative group in a community slower than all except the "laggards" to adopt a new product. See Diffusion of Innovation; Early Adopters; Early Majority; Innovators; Laggards.


Articole in care e folosit acest termen