Product Line Extension

Adaugarea de profunzime unei linii de produse existenta prin introducerea de noi produse in aceeasi categorie de produse, extensiile de linii de produse dau clientilor spatiu mai mare de a alege si ajuta la protejarea firmei de un atac din partea uni competitor. Vezi Product Line; Product Line Depth; Product Line Stretching

adding depth to an existing product line by introducing new products in the same product category; product line extensions give customers greater choice and help to protect the firm from a flanking attack by a competitor. See Product Line; Product Line Depth; Product Line Stretching.


Articole in care e folosit acest termen