Regulatory Environment

Acea parte al ambientului de marketing extern al unei firme asupra caruia forte legale si politice actioneaza pentru a schimba regulile care afecteaza efortul de marketing, schimbarile de regulament pot prezenta amenintari sau oportunitati.

that part of the firm's external marketing environment on which legal and political forces act to change regulations which affect the marketing effort; regulation changes can pose threats or present opportunities.


Articole in care e folosit acest termen