Sales Calls

Vizitele pe care agentii de vanzari le fac la adresa clientului pentru a vinde produsele companiei

the visits salespeople make to a buyer's premises in order to sell their companies' products.


Articole in care e folosit acest termen