Shareholder Value

Valoarea unei companii din punctul de vedere al actionarilor. Maximizarea valorii actiunilor este un obiectiv obisnuit pentru managementul afacerii.

The worth of a company from the point of view of its shareholders. Maximising shareholder value is a common objective for business management.


Articole in care e folosit acest termen