Tangible Product Attributes

Elemente ale unui produs care au dimensiuni fizice sau pot fi observate cu ajutorul simturilor.. Vezi Intagible Product Attributes.

elements of a product which have physical dimensions or are discernible by the senses. See Intangible Product Attributes.