Universal Product Code

Sistem american de identificare a produsului asistata de computer; echivalentul sistemului in Australia se numeste Australian Product Number. Vezi Australian Product Number.

The American system of computer-assisted product identification; the equivalent system in Australia is the Australian Product Number. See Australian Product Number.